KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

Detay

KSÜ Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Görev Planı 

KSÜ amaç ve hedefleri ile kurumsal kimliğinin tanıtılmasını sağlamak. Üniversitenin yazılı ve görsel olarak tanıtımının ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak. Günlük olarak üniversitemiz ile ilgili basında çıkan haberleri Rektörlük makamına sunmak. Medyada üniversitemizle ilgili çıkan haberleri toplamak ve arşivlemek. Grafik tasarım çalışmaları yapmak. Üniversitemizin akademik, bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerinin yer aldığı basın bültenleri ve broşürleri hazırlamak. Basın açıklaması, kamuoyu duyuruları, kınama ve başsağlığı metinleri, üniversite tarafından düzenlenen kampanya metin içeriklerinin hazırlanması, bunlara ait bilgi ve fotoğrafların medyaya dağıtılmasını sağlamak. Afiş, davetiye ve bültenleri noktalama/imla açısından incelemekve gerekli düzeltmeleri yapmak. Üniversitemiz tanıtım CD'sini hazırlamak, çoğaltmak ve doğru hedef kitlesine dağıtımını sağlamak. Üniversitemiz Rektörlüğü  ve diğer birimler tarafından düzenlenen etkinliklerin, açılış ve mezuniyet törenleri, konferans, panel, seminer, sempozyum, toplantı, konser, şölen vb. faaliyetlerin organizasyonlarının sorunsuz gerçekleştirilmeleri için gerekli adımları atmak,   bu konularda gerekli tüm duyuruları yapmak. Etkinlik trafiğini düzenlemek, konferans salonlarının rezervasyonlarını yapmak ve etkinliklerin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için gerekli teknik düzenlemleri yapmak. Etkinliklerin haberleştirilmesi, üniversitemiz web sitesinde yayınlanması ve basınla paylaşılmasını sağlamak. Etkinlikleri fotoğraf ve video şeklinde kayıt altına alıp arşivlemek,Rektörlükçe uygun görülmesi halinde videoları ilgililere ulaştırmak ve fotoğraf albümü hazırlamak. Rektörümüzün kurum içi ve kurum dışı ziyaret ve temaslarını fotoğraf ve videoyla kayıt altına almak, arşivlemek ve önemli konuları habere dönüştürerek basınla paylaşmak. Potansiyel haber konularını ilgili koordinatörler vasıtasıyla  planlamak ve bu konuda haber çalışması yapmak. KSÜ Rektörlüğü tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde protokol listelerini hazırlamak, davetiye teyitlerini gerçekleştirmek, oturma planı hazırlamak, olası değişiklikler hakkında telefon veya diğer yollarla bilgilendirme yapmak. Etkinliklerde protokolün karşılanması, ağırlanması ve uğurlanması işlemlerinin aksamadan yürütülmesini sağlamak. Üniversite faaliyetleri için konferans salonlarının fiziki ve teknik açıdan hazır durumda bulunmasını sağlamak. Üniversitemizin basınla koordinasyonunu sağlamak. Basın toplantılarının düzenlemesini yapmak,basın listesi hazırlamak ve güncellemek.  Basın mensuplarının üniversitemizdeki etkinliklere davet edilmesi ve katılımları için ulaşım desteği sağlamak. Üniversitemiz web sayfasına etkinlikler,haberler, duyurular, ilânlar, başsağlığı mesajları, tebrik metinleri ve diğer görsel ve işitsel dokümanları girmek. Üniversitemiz Rektörlüğü ilgili tüm faaliyetlerin görüntülenmesini sağlamak, fotoğraf ve kamera  çekimlerini yapmak, video çekimlerininmontajlarını yapmak, hazırlanan cdleri ve hazırlanan fotoğraf albümlerini ilgililere ulaştırmak. Çalışma programının uygun olması durumunda bu konularda diğer birimlere destek sağlamak. Rektörlük etkinliklerinde program akışını hazırlamak, protokol hizmetleri, konuk karşılama/ağırlama programları ve rezervasyonlarını yapmak,  protokol listelerinin ve adres/telefon arşivinin güncel tutulmasını sağlamak. Program sunum metni yazmak, sunucu desteği sağlamak ve gerektiğindekonuşmacıların biyografilerini hazırlamak. Cumhurbaşkanlığı, BİMER, YÖK ve Üniversitemiz Rektörlüğü aracılığıyla iletilen bilgi edinme dilekçelerinin ilgili birimlere yönlendirilmesi, takibi ve cevaplandırılması işlemlerini yapmak. Faaliyet takviminin düzenlenmesi ve faaliyet trafiğinin planlanmasını gerçekleştirmek. Etkinliklerin takibi ve haberleştirilmesi ile haber metinlerinin medya organlarına ulaştırılmasını ve üniversite web sitesinde yayınlanmasını sağlamak. Etkinlik davetiyelerinin hazırlanması ve takibini yapmak. (Davetiyenin formata uygun bir şekilde hazırlanıp onaya sunulması, gerekli evrak ve dosyaların basım evine gönderilmesi, takip edilmesi) Davetiyeleri ilgililere göndermek. (Rektörlük tarafından düzenlenen etkinliklerde üst protokole davetiyelerin elden dağıtımı) Rektörlük dergi vb. yayınlarının zarflama, etiketleme, paketleme, postalama vb. işlerini yapmak. Web sayfasının güncellenerek günü geçen faaliyet ve dokümanların kaldırılmasını sağlamak. Protokol değişikliklerinin takip edilerek listenin güncellenmesi ve bu konuda birimlere danışmanlık yapmak. Valilik il protokol listesinde üniversitemizle ilgili alanlara ilişkin değişiklikleri takip ederek, değişikliklerle ilgili gerekli yazışmaları yaparak listedeki bilgilerin güncellenmesini sağlamak. Resmi yazı ve mail yolu ile gelen duyuruları web sitesinde yayınlamak ve ilgililere elektronik posta ile duyurmak. Üniversite bünyesinde yürütülen projelerin tanıtım ve tebrik metinlerini hazırlamak, haberleştirmek ve duyurmak. Posta bilgilerini hazırlamak, güncellemek. Rektörümüzün kutlama, anma ve konuşma metinlerini hazırlamak ve yayınlamak. Belirli gün ve haftaları takip etmek ve bu günlerle ilgili metin hazırlamak ve yayınlamak. Rektör ve üniversite adına basın demeçleri, röportaj metinleri, tanıtım metinleri hazırlamak ve ilgili yayın organlarıyla ilişkileri planlamak. Televizyon kanallarıyla ilişkileri planlamak ve yayın hazırlıklarına destek olmak.(Gerekli durumlarda görüntü desteği vermek) Özel yetenek sınavlarını görüntülemek. Üniversitemiz ile ilgili basında yer alan hatalı, eksik ve iftira nitelikli yayınlar hakkında tekzip ve düzeltme yazıları hazırlamak.

...